Kes saab toetust taotleda?

– Toetust saab taotleda Tartu linnas asuv korteriühistu, kes on

 • rekonstrueerimise otsuse teinud peale 1.maid 2023.
 • on liitunud projekti “Tartu renoveerib” konsultandi teenusega

Kui suur on toetus?

 • Kuni 2,2 EUR/m2 kortermaja suletud netopinna kohta, millele lisandub 4000 eurot tehnilise konsultandi toetus.
 • Toetusmeetme kogumaht on 400 000 eurot

Kuna saab toetust taotleda?

 • Toetust saab taotleda alates 3.juulist 2023 kuni 30.septembrini 2025

Kuidas saab toetust taotleda?

 • Toetuse taotlus tuleb esitada Tartu linnaportaalis (link)
 • Toetuse taotlemise ja väljamaksete taotlemise juhend (link)

Toetuse taotlemiseks peab ühistul olema:

 • KÜ üldkoosoleku otsus mille kohaselt korteriühistu soovib asuda koostama korterelamu rekonstrueerimise projekti eesmärgiga rekonstrueerida korterelamu vastavalt majandus- ja taristuministri 13. märtsi 2023. a määrusele nr 13 “Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused”,
 • kinnituse selle kohta, et korteriühistu nõustub esitama korterelamu rekonstrueerimise lõppemisest kuni 31. detsembrini 2028. a igal aastal andmeid rekonstrueerimise tulemuste analüüsimiseks.
 • Kõik dokumendid peavad olema vormistatud ajavahemikul 1.mai 2023 kuni 30.september 2025

Kuidas toetus välja makstakse?

– Toetuse väljamaksmise taotluse saab esitada kahes osas

 • 1.makse pärast rekonstrueerimise projekti valmimist summas 1,1 eurot kortermaja netopinna kohta, millele lisandub 2000 euro suurune tehnilise konsultandi teenuse toetus
 • 2.makse peale ehituslepingu sõlmimist summas 1,1 eurot kortermaja netopinna kohta, millele lisandub 2000 euro suurune tehnilise konsultandi teenuse toetus

Kuidas väljamakset taotleda?

– Toetuse välja maksmiseks tuleb Tartu linnaportaalis esitada taotlus, millele lisatakse järgmised dokumendid:

 • tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingu koopia;
 • valminud korterelamu rekonstrueerimise projekti vastuvõtmise akt;
 • projekti “Tartu renoveerib” konsultandi kinnitus, et valminud korterelamu rekonstrueerimise projekt vastab käesoleva määruse paragrahvis 4 nimetatud määrusele ja/või korterelamu rekonstrueerimise projekti kohase rekonstrueerimise ehituslepingu koopia.