Tartu linn on loonud kortermajade renoveerimise tugiteenuse, mille abil toetatakse renoveerimist ning aidatakse küsida lisaraha riiklikust renoveerimistoetusest. 

Projekti eesmärk on korteriühistute juhatuste ja elanike teadlikkuse tõstmine renoveerimise võimalustest, rahastusallikatest ja -tingimustest. 

Tugiteenus koosneb kolmest etapist: 

  1. Renoveerimise ja projekteerimise otsuste ette valmistamine 
  2. Renoveerimise otsuste langetamine 
  3. Renoveerimislepingute sõlmimine 

Igas etapis tehtava kohta leiab info siit: https://tarturenoveerib.ee/tegevused/ 

Kõikides etappides viiakse läbi koosolekud korteriühistute ja nende juhatustega.

Teenus on korteriühistutele tasuta. 

Projekti rahastab koostöös Tartu linnaga Euroopa Investeerimispank (EIB).  

Projekt kestab 2023. aasta maist 2025. aasta septembrini.