Projekteerimise lähteülesannete alusel arvutatakse rekonstrueerimise eeldatavad maksumused. Kalkulatsioonide koostamisel tehakse võrdlev analüüs rekonstrueerimisel tehaseliste paneelid ning n-ö tavalise rekonstrueerimise kohta arvestades SA KredEx toetuste tingimusi.

Arvestatakse rekonstrueerimise kui kinnisvarainvesteeringu rahaline tulemus hoone kui terviku, tüüpkorteri(te) ja ruutmeetri kohta. Määratakse tasuvusajad. Arvutatakse praegused ning rekonstrueerimise järgsed maksete suurused KÜ liikmetele. Koostatakse rekonstrueerimise perspektiivne ajakava. Koostöös KÜga küsitakse pankadelt esialgsed laenutingimused.