Teavitus ja kommunikatsioon

 • Mai 2023 – veebruar 2024 – teavitus, KÜ juhatustega kohtumine

Rekonstrueerimise otsuse ettevalmistamine

 • Juuni 2023 – juuni 2024 – Hoonete ülevaatused, rekonstrueerimisvajaduste kaardistamine
 • Juuni 2023 – august 2024 – Energiamärgiste koostamine (KEK) ja EHRi sisestamine
 • Juuni 2023 – august 2024 – Rekonstrueerimiskavade, tasuvusanalüüside koostamine, pankadelt laenutingimuste küsimine
 • Juuni 2023 – august 2024 – KÜ-te üldkoosolekute läbiviimine

Rekonstrueerimise ettevalmistamine

 • Juuli 2023 – august 2024 – KÜ-te juhatustele Tehnilise konsultandi ja projekteerimise teenuse kvaliteedi koolitused
 • Juuli 2023 – oktoober 2024 PV-paneelide simulatsioonid
 • Juuni 2024 – aprill 2025 – Ehitusprojektide hindamine, tasuvusanalüüside täpsustamine
 • Juuni 2024 – mai 2025 – KÜ-te üldkoosolekute läbiviimine

Rekonstrueerimine

 • August 2024 – august 2025 – Tasuvusanalüüside täpsustamine lähtuvalt ehitushangete tulemustest
 • September 2024 – september 2025 – KÜ-te üldkoosolekute läbiviimine rekonstrueerimise otsustamiseks
 • September 2024 – september 2025 – KÜ-te poolt ehituslepingute sõlmimise tagamine
 • Juuli 2024 – september 2025 – KÜ-tele ja Tehnilistele konsultantidele ehitamise kvaliteedi jälgimise juhendi koostamine ja koolituste korraldamine