Tugiteenus sisaldab: 

1.etapp – renoveerimise ja projekteerimise otsuste ette valmistamine – 150 korteriühistut 

 • Koostöös KÜga kaardistatakse hoonete rekonstrueerimisvajadus.  
 • Hoonete tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvajaduse kohta koostatakse kirjalik ülevaade.  
 • Energiakasutuse andmete põhjal koostatakse ühistule energiamärgised. 
 • Hoonete kohta koostatakse projekteerimise lähteülesanded ja arvutatakse rekonstrueerimise eeldatavad maksumused, arvestades SA KredEx toetuste tingimusi. 
 • Arvutatakse praegused ning rekonstrueerimise järgsed maksete suurused KÜ liikmetele. 
 • Koostöös KÜga küsitakse pankadelt esialgsed laenutingimused. 
 • Projektis osalevate hoonete rekonstrueerimiseks valmistatakse ette tüüplepingud: tehnilise konsultandi teenuse leping, projekteerimise leping, ehituse leping ja omanikujärelevalve leping. 

2.etapp – renoveerimise otsuste langetamine – 50 korteriühistut 

 • Projektis osalevate korteriühistute juhatustele korraldatakse koolituspäevad. 
 • Hoonete kohta teostatakse päikeseelektrijaamade projekteerimise tarkvaras simulatsioon koos varjude analüüsi ja tasuvusarvutustega. 
 • Vastavalt ehitusprojekti alusel tehtud ehitustööde hinnapakkumistele täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid. 

3.etapp – renoveerimislepingute sõlmimine – 25 korteriühistut 

 • Vastavalt ehitushangete tulemustele täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid. 
 • KÜ juhatusi nõustatakse ja toetatakse, et KÜd jõuaksid ehituslepingute sõlmimiseni. 
 • Projektis osalevatele korteriühistutele ja tehnilistele konsultantidele koostatakse juhend ja korraldatakse koolitused ehitamise kvaliteedi jälgimise teemal. 

Kõikides etappides viiakse läbi koosolekud korteriühistute ja nende juhatustega. Teenus on korteriühistutele tasuta! 

Renoveerimine on väga kasulik investeering, tasuvuse kohta saab täpsemalt lugeda siit: https://tarturenoveerib.ee/renoveerimine/