Tartu linn on välja töötanud kortermajade renoveerimise tugiteenuse, et läbi selle toetada linna korteriühistuid korterelamute renoveerimisel ja riikliku renoveerimistoetuse taotlemisel. Projekti rahastab koostöös Tartu linnaga  Euroopa Investeerimispank (EIB)

Projekti eesmärk on korteriühistute juhatuste ja elanike teadlikkuse tõstmine renoveerimise võimalustest, rahastusallikatest ja -tingimustest.

Tugiteenus sisaldab:

1.etapp – renoveerimise ja projekteerimise otsuste ette valmistamine – 150 KÜ-d

 • koostöös KÜ-ga kaardistatakse hoonete rekonstrueerimisvajadus. Hoonete kohta koostatakse kirjalik ülevaade hoonete tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvajaduse kohta.
 • koostatakse mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinevad energiamärgised
 • hoonete kohta koostatakse projekteerimise lähteülesanded, arvutatakse rekonstrueerimise eeldatavad maksumused, arvestades SA KredEx toetuste tingimusi.
 • arvutatakse praegused ning rekonstrueerimise järgsed maksete suurused KÜ liikmetele.
 • koostöös KÜga küsitakse pankadelt esialgsed laenutingimused
 • projektis osalevate hoonete rekonstrueerimiseks valmistatakse ette tüüplepingud – tehnilise konsultandi teenuse leping, projekteerimise leping, ehituse leping, omanikujärelevalve leping

2.etapp – renoveerimise otsuste langetamine – 50 KÜ-d

 • koolituspäevade korraldamine projektis osalevate KÜte juhatustele
 • hoonete kohta teostatakse päikeseelektrijaamade projekteerimise tarkvaras simulatsioon koos varjude analüüsi ja tasuvusarvutustega
 • vastavalt ehitusprojekti alusel tehtud ehitustööde hinnapakkumistele täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid.

3.etapp – renoveerimise lepingute sõlmimine – 25 KÜ-d

 • vastavalt ehitushangete tulemustele täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid
 • KÜ-de juhatuste nõustamine, toetamine, et KÜ-d jõuaksid ehituslepingute sõlmimiseni
 • koostatakse projektis osalevatele KÜ-tele ja tehnilistele konsultantidele juhend, korraldatakse koolitused ehitamise kvaliteedi jälgimise teemal

Kõikides etappides viiakse läbi koosolekud korteriühistute ja nende juhatustega. Teenus on korteriühistutele tasuta!

Projekti kestvus mai 2023 kuni september 2025